ویرایشگر محتوا

 
بطور كلي سياست توسعه بدون بهره جستن از برنامه ريزي هاي جامع براي سيستم حمل و نقل نه تنها باعث مي گردد كه سيستم حمل و نقل به درستي و همگام با توسعه زمينه هاي ديگر تكامل نيابد، بلكه منجر به اخلال در توسعه فراگير و پايدار نيز مي شود. بنابراين برنامه ريزي براي سيستم حمل و نقل بايد بصورت راهبردي، جامع، مستمر، پويا و هماهنگ با برنامه ريزي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و براساس نياز تقاضاي حمل و نقل يعني جابجايي كالا و مسافر تدوين شده و موجب افزايش كارائي و بهره وري گردد.
اين امر مستلزم آن است كه سيستم حمل و نقل و ارتباطات دروني و اجزاي آن و همچنين جايگاه هر يك در زيربخش هاي مختلف معين گردد در واقع توسعه حمل و نقل را بايد به عنوان جزئي از توسعه همه جانبه ملي تلقي نمود و اثرات متقابل توسعه بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فن آوري، فرهنگي و ديگر بخش ها را بر سيستم حمل و نقل درنظر گرفت.
استان گلستان به عنوان يك استان سوق الجيشي به لحاظ قرار گرفتن در مسیر زائرین حضرت ثامن الحجج وهمجواری با استانهای مازندران ؛سمنان وخراسان شمالی از لحاظ حمل ونقل مسافر واز سوی دیگر بعنوان قطب تولیدات محصولات  کشاورزی از نظر حمل ونقل کالا وهمچنین وجود پایانه مرزی اینچه برون بعنوان ورود به کشورهای آسیای میانه از نظر حمل ونقل ترانزیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که با بهره برداری   کامل پروژه فراملی خط راه آهن  گرگان اینچه برون به کشورهای آسیای میانه ؛روسیه وچین متصل وتحولی شگرف در حمل ونقل استان ایجاد خواهد شد.
با توجه به حجم گسترده تردد انواع وسايل نقليه و قرار گرفتن استان گلستان در مسير ترانزيتي كشور، توسعه زيرساختهاي بخش حمل و نقل بايد مورد توجه قرار گيرد.که در این میان با عنایت به اینکه سهم بخش جاد های بیش از 90درصد میباشد توسعه زیر ساختهای حمل ونقل جاد های امری ضروری به نظر میرسد. بنابراين ضرورت دارد با راهبري مبتني بر برنامه در ارتقاي شاخصهاي ياد شده و با تامين و توسعه زيرساختها، اهداف پيش بيني شده در برنامه توسعه محقق گردد.
با عنايت به تاکیدات استاندار محترم استان مبنی بر  تهيه سند توسعه حمل و نقل اقدام نموده و با شناخت و تحليل وضع موجود حمل و نقل استان، تبيين چشم انداز و اهداف و تعيين سياستها و اقدامات اولويت دار اين سند آماده گردید ه است .
در تدوين سند چارچوب پيشنهادي تهيه و تنظيم اسناد بخشي استان گلستان  كه توسط معاونت برنامه ريزي استانداري گلستان تدوين شده است، مدنظر قرار گرفته است و با بررسي وضعيت حمل و نقل و زيرساختهاي مرتبط با حمل و نقل در استان گلستان و با نگرش به مضامين قانون برنامه هاي پنج ساله و همچنين طرح جامع حمل و نقل كشور مطالعات لازم صورت گرفته و پيشنهادات مربوطه در قالب برنامه توسعه حمل و نقل استان ارائه شده است.
شناخت وضع موجود:
زير ساخت هاي حمل و نقل هاي جاده اي استان گلستان
* شبكه راهها:
  بزرگراه: 244كيلومتر                    راه فرعي: 344 كيلومتر
راه اصلي: 742 كيلومتر                      راه روستايي: 3880 كيلومتر

* پايانه ها و مجتمع هاي خدماتي و رفاهي بين راهي:
1-     پايانه مرزي اينچه برون
2-     سه پايانه مسافربري عمومي در گرگان و یک عدد در گنبد  کاووس
3-    مجتمع هاي خدماتي - رفاهي و تيرپارك درحال بهره برداري به تعداد 11 واحد

* پاسگاههاي پليس راه:
       تعداد 4 پاسگاه  شامل نوكنده، آق قلا، راميان- آزادشهر و مينودشت وقرارگاه پليس راه استان
* مركز معاينه فني مكانيزه خودرو هاي  سنگين:
     به تعداد يك مركز فعال در شهرستان گرگان
     و يك مركز فعال در شهرستان علي آباد

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان گلستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"