مهدی میقانی مدیرکل گرگان ، میدان بسیج ، سایت اداری  ، مقابل ضلع شرقی استانداری32480014 -01732480009 -017
عادل مصدقی معاون راهداری گرگان ، میدان بسیج ، سایت اداری  ، مقابل ضلع شرقی استانداری32480249
ايوب ميرشاهيمعاون حمل و نقلگرگان ، میدان بسیج، سایت اداری، مقابل ضلع شرقی استانداری017-32480013
منصور ملائیمعاون توسعه مديريت و منابعگرگان ، میدان بسیج ، سایت اداری  ، مقابل ضلع شرقی استانداری32480017- 017
علی زینعلی معاون ایمنی، فنی و بهره برداریگرگان ، میدان بسیج، سایت اداری، مقابل ضلع شرقی استانداری017-32480433
علیرضا کلاگرروابط عموميگرگان ، میدان بسیج ، سایت اداری  ، مقابل ضلع شرقی استانداری017-32422572  داخلی 251
تلفن گوياتلفن گوياگرگان ، میدان بسیج ، سایت اداری  ، مقابل ضلع شرقی استانداری32430770 - 0171
تلفنخانهتلفنخانهگرگان ، میدان بسیج ، سایت اداری  ، مقابل ضلع شرقی استانداری32422571 - 0171

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان گلستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"