سمتمعاون راهداری
عکس
نامعادل
نام خانوادگیمصدقی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی206
 
سمتمدیر کل
عکس
ناممهدی
نام خانوادگیمیقانی
تلفن مستقیم017-32480014
نمابر017-32480015
تلفن داخلی215 - 216
 
سمتمعاون حمل و نقل اداره كل
عکس
نامايوب
نام خانوادگیميرشاهي
تلفن مستقیم32480014 (017)     
نمابر
تلفن داخلی264
 
سمتمعاون توسعه مدیریت و منابع
عکس
ناممنصور
نام خانوادگیملائي
تلفن مستقیم017-32225140
نمابر017-32248723
تلفن داخلی272
 
سمتمعاون فنی، ایمنی و بهره برداری
عکس
نامعلی
نام خانوادگیزینلی
تلفن مستقیم017-32248724
نمابر
تلفن داخلی266
 
سمترئيس حراست
عکس
نامفيروز
نام خانوادگیآرمان پور
تلفن مستقیم32480014 (017)     
نمابر
تلفن داخلی296
 
سمتمسئول روابط عمومی
عکس
نامعليرضا
نام خانوادگیكلاگر
تلفن مستقیم017-32480019
نمابر
تلفن داخلی251
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان گلستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"