آمار و اطلاعات

 
  
  
پيشگفتار - فهرست - مقدمه.pdf
  
تعاريف و مفاهيم.pdf
  
خلاصه كشوري - گزيده ها - نمودارهاي مديريتي.pdf
  
فصل اول - امور فني و زيربنايي.pdf
  
فصل پنجم - امور ايمني و ترافيك.pdf
  
فصل چهارم - حمل و نقل بين المللي.pdf
  
فصل دوم - حمل و نقل كالا.pdf
  
فصل سوم - حمل و نقل مسافر.pdf
  
فصل ششم -برنامه ريزي و حمل و نقل هوشمند.pdf
  
معرفي سازمان.pdf
  

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان گلستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"