آمار و اطلاعات

 
  
  
1-پيشگفتار-فهرست -مقدمه.pdf
  
2-معرفي سازمان.pdf
  
3-خلاصه كشوري - گزيده ها - نمودارهاي مديريتي.pdf
  
تعاريف و مفاهيم.pdf
  
فصل اول ـ امور فني و زيربنايي.pdf
  
فصل پنجم ـ امور ايمني و ترافيك.pdf
  
فصل چهارم ـ حمل‌ونقل بين‌المللي.pdf
  
فصل دوم ـ حمل‌ونقل كالا.pdf
  
فصل سوم ـ حمل‌ونقل مسافر.pdf
  
فصل ششم ـ برنامه‌ريزي و حمل‌ونقل هوشمند.pdf
  

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان گلستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"